HOME
Privacy verklaring Stichting Beetke Benieuwd

Privacy verklaring Stichting Beetke Benieuwd

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website en de gebruikers van onze dienstverlening en we dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van alle gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 25 mei 2018) stelt.

Wij zullen uw gegevens nooit beschikbaar stellen aan derden of gebruiken voor andere doeleinden dan die behoren bij de aard van onze dienstverlening, zonder dat wij daar specifieke toestemming van u voor ontvangen hebben.

Waarom verzamelen we uw gegevens

Uw gegevens worden verzameld ten behoeve van de communicatie tussen Stichting Beetke Benieuwd en de personen en relaties met wie wij samenwerken en mogelijk gaan samenwerken.

Welke gegevens worden verzameld

Voorletters en Achternaam

Adres(sen) van personen en van relaties met wie wij samenwerken

Telefoonnummer(s)

E-mailadres(sen) voor bevestigings-, service- en overige gepersonaliseerde communicatie

IBAN gegevens voor incassering van servicevergoedingen

 

Gebruik van verzamelde gegevens

De gegevens worden opgeslagen op beveiligde systemen van Stichting Beetke Benieuwd of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere gegevens waarover wij beschikken. We verzamelen of gebruiken dus geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden zoals die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

Wij verwerken sommige gegevens voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals ten behoeve van belastingaangifte. De gegevens van het boekhoudsysteem worden wettelijk verplicht gedurende 7 jaar bewaard.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we u naar uw gegevens omdat die voor de betreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde systemen van Stichting Beetke Benieuwd of die van een derde partij. 

 

Deze website en cookies

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en op het gebruik van en de mogelijkheden van onze diensverlening. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site of van onze dienstverlening kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Deze website maakt geen gebruik van ‘’cookies’’.

 

Aanpassing en/of verwijderen van gegevens

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten verwijderen, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid kunt u contact met ons opnemen.

 

Stichting Beetke Benieuwd

Klik hier als u deze verklaring als PDF wilt downloaden